Advisering wapenwet

Armalex adviseert bedrijven en particulieren over alle aspecten met betrekking tot de regelgeving zoals de wapenwet, reglementering rond wapens bij de jacht of het sportschieten, gebruik van wapens door overheidsdiensten en economische activiteiten met wapens. Onze uitgebreide ervaring laat toe u een gefundeerd doch praktisch toepasbaar advies te geven zodat u duidelijk weet waar u aan toe bent.

Enkele zaken waar u voor bij ons terecht kan zijn bijvoorbeeld:

 • Welke voorwaarden zijn van toepassing om een wapenvergunning te kunnen aanvragen ?
 • Ik ben vroeger in contact gekomen met gerecht en politie, kan ik nog een wapenvergunning aanvragen ?
 • Wat de doen bij erfenis van wapens ?
 • Ik wil een wapenhandel of schietstand oprichten of overnemen, welke regels zijn van toepassing ?
 • Advisering rond in- of uitvoer van vuurwapens of wapens voor gebruik door veiligheidsdiensten of defensie
 • Ik twijfel aan de toelichting over de wetgeving die werd gegeven door de overheid. Is hetgeen beweerd wordt correct ?

Verdediging en bijstand in procedures

Als advocatenkantoor kan Armalex uw belangen verdedigen bij betwistingen omtrent de wapenwetgeving. Dit kan bijvoorbeeld bij weigering van een vergunning of een erkenning, of bij intrekking van vergunningen, erkenningen of het recht om wapens voorhanden te hebben als jager of sportschutter.

In de eerste plaats wordt, indien mogelijk, gezocht naar overleg met de betrokken overheden zodat procedures zoveel als mogelijk vermeden kunnen worden. indien dit geen resultaat oplevert, dan kunnen we u bijstaan in volgende procedures:

 • administratief beroep bij de Federale Wapendienst tegen beslissingen van de provinciegouverneur om wapenvergunningen of erkenningen te weigeren, te schorsen, te beperken of in te trekken;
 • administratief beroep bij de Vlaamse overheid tegen beslissingen van de gemachtigde schietsportfederaties in het kader van de sportschutterslicentie;
 • beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State tegen beslissingen van de Federale Wapendienst
 • procedures bij de burgerlijke rechtbank om herstel te bekomen van schade die ontstaan is door onrechtmatige beslissingen van de overheid;
 • verdediging in strafzaken die voornamelijk verband houden met de wapenwet.