In de regel worden alle intellectuele prestaties gefactureerd tegen een uurtarief van 120,00 EUR per uur (excl. BTW). Voor complexe opdrachten kunnen andere uurtarieven worden overeengekomen. Tevens kan een ereloon in functie van het behaalde resultaat (“succes-fee”) worden overeengekomen.

Voor specifieke opdrachten (bijvoorbeeld indienen administratief beroep, opstellen verzoekschrift Raad van State) kunnen wij met vaste budgetten werken. Na de eerste consultatie kunnen we u, op basis van ons begrip van de casus, een nauwkeurige inschatting geven van het ereloon. Deze manier van werken is transparant en vermijdt verrassingen omtrent erelonen.

Voor een eerste consultatie op kantoor wordt, tenzij anders overeengekomen, een ereloon van 50,00 EUR (excl. BTW) aangerekend.

Bovenop het ereloon worden geen algemene kosten voor secretariaat of administratie doorgerekend. Verplaatsingskosten kunnen worden doorgerekend aan 0,30 EUR/km