Nico Demeyere, advocaat
oprichter armalex.be

Armalex is het eerste advocatenkantoor in België dat zich volledig specialiseert in de wapenwetgeving en verwante materies.

Armalex werd in augustus 2019 opgericht door advocaat Nico Demeyere. Nico heeft meer dan 20 jaar ervaring als wapenbezitter, (sport)schutter en bestuurder van diverse schuttersverenigingen. Vanuit een grondige academische kennis en ervaring adviseert hij particulieren en bedrijven in alle zaken die verband houden met de regelgeving omtrent wapens en verdedigt hij hun belangen in procedures.

Begonnen als schutter

Nico werd in 1998, tijdens zijn derde licentie rechten, lid van schuttersvereniging “Verenigde Pistoolschutters Grizzly” in Machelen. Daar kreeg hij de schuttersmicrobe te pakken. Tijdens de vakanties ging hij ook schieten bij Sint-Michiel in Roeselare. Nadat hij zijn rechtenstudies aan de KUL afrondde en in de omgeving van Leuven bleef wonen, werd hij lid van de Cercle de Tir Multicalibres in Waver waar ook met geweer op afstanden tot 100m geschoten kon worden. Vanaf 2003 nam hij deel aan diverse wedstrijden binnen de URSTB-f. Hij werd toen ook lid bij de Cercle de Tir de la Famenne om zich de komende jaren verder toe te leggen op geweerschieten op lange afstand.

Actief geworden in belangenverenigingen

In 2004 werd Nico secretaris-generaal van Unact, dit was toen de grootste belangenvereniging van de wapenhandelaars, de jacht en het schieten. In deze functie werd hij in 2006, na de aanslag van Hans Van Themsche in Antwerpen, geconfronteerd met de meest ingrijpende wijziging van de wapenwet sedert 1933. Op minder dan 72 uren tijd kwam er een volledig nieuwe wapenwet. Noch de sector, noch de overheid waren klaar om deze wet toe te passen. Het duurde maanden vooraleer de overheid erin slaagde om de eerste uitvoeringsbesluiten te nemen. Tegen de wet van 2006 werden diverse juridische en politieke acties gestart. Na een arrest van het Grondwettelijk Hof in december 2007 werd uiteindelijk, medio 2008, de wapenwet aangepast zodat erfenis van wapens terug mogelijk was, de retributies verminderden en de wapenvergunningen terug voor onbepaalde duur geldig bleven mits vijfjaarlijkse controle. In 2008 richtte Nico, samen met Daniël Beets, de vereniging “Wapenunie” op die de belangen verdedigt van erkende wapenhandelaars en schietstanden.

Ook het statuut van de sportschutter bestond nog niet. In 2006 werd Nico bestuurder bij de Nederlandstalige afdeling van het Koninklijk Verbond der Belgische Schuttersverenigingen (later VSK geworden). In 2007 was hij betrokken bij de onderhandelingen over het Vlaamse sportschuttersdecreet en heeft hij alle administratieve procedures uitgewerkt zodat de aangesloten leden tijdig hun sportschutterslicentie hadden en in orde waren met de regelgeving. De diverse engagementen bleken in 2011 niet meer verenigbaar met een druk professioneel leven. Nico besliste in 2011 dan ook om zijn ontslag in te dienen als secretaris-generaal van VSK om zich volledig toe te leggen op Wapenunie en op publicaties rond de Wapenwet. Tijdens deze periode was Nico betrokken bij de onderhandelingen over het nieuwe Vlaamse wapenhandeldecreet en over de aanpassing van de Vlarem milieunormen voor schietstanden.

In 2015 was Nico mede oprichter van “Belgian Weapon Forum“. Deze organisatie brengt alle belangenvereniging uit de sector periodiek samen om een informeel kader te creëren voor overleg. In 2018 werd Nico (opnieuw) benoemd als lid van de adviesraad voor wapens.

Publicaties

Vanaf het begin van zijn schutterscarrière ondervond Nico dat er heel wat onduidelijkheid bestond over regelgeving. Er was dan ook een behoefte naar kwalitatieve en duidelijke publicaties waarin de regelgeving duidelijk is uitgelegd. Het is voor wapenbezitters immers cruciaal om op de hoogte te zijn van de wetgeving. Een eerste publicatie voor het grote publiek was het “overzicht wapenwet“. In 2006, 2008 en 2013 verscheen dit boek dat ondertussen al uitverkocht is (er komt een nieuwe versie in 2019). Daarnaast schreef Nico nog een handig boekje “Sportschieten, hoe begin ik eraan?” waarin de belangrijkste regels voor sportief- en recreatief schutters wordt uitgelegd. Daarnaast werd Nico gevraagd om de trefwoorden omtrent de wapenwet over te nemen in de “Commentaar Strafrecht en Strafvordering“. Hij schreef ook regelmatig bijdragen in vaktijdschriften over straf- of administratief recht. Hij beheert de website www.wapenwet.be en staat ook in voor de vaak geraadpleegde website www.wapenunie.be en www.wapenwet.be