Armalex is het eerste advocatenkantoor in België dat volledig gespecialiseerd is in de regelgeving omtrent wapens en defensie gerelateerde producten. Het kantoor werd in augustus 2019 opgericht door Nico Demeyere, reeds enkele decennia recreatief schutter en tevens bestuurslid van diverse organisaties die de belangen van wapenbezitters verdedigen. Diepgaand studiewerk omtrent de wapenwetgeving resulteerde reeds in diverse publicaties over de wapenwet. Nico is tevens een veelgevraagd spreker op diverse gastcolleges en studiedagen over de reglementering rond wapens. Hij verstrekt tevens beleidsadvies op diverse niveaus.

Wapenbezitters, verzamelaars, jagers, erkende handelaars of schietstanden kunnen een beroep doen op onze expertise. Armalex adviseert over alle materies die verband houden met de wapenwet zoals het verwerven van vergunningsplichtige wapens, het opstarten van economische activiteiten met wapens, overnames in de sector, in- en uitvoer, overbrenging uit andere EU lidstaten. Elk advies is gebaseerd op degelijke academische kennis van het onderwerp maar is ook pragmatisch zodat u er onmiddellijk mee aan de slag kunt. Een jarenlange ervaring in diverse domeinen en een goed netwerk in de sector zijn bijkomende troeven voor een kwalitatieve adviesverlening

Daarnaast kan advocatenkantoor Armalex wapenbezitters bijstaan bij betwistingen. In de eerste plaats wordt altijd geprobeerd om met de betrokken overheden in dialoog te gaan om tot een minnelijke oplossing te komen. Dit is snel en kosten efficiënt. Indien geen vergelijk mogelijk is, staat Armalex cliënten bij in diverse procedures tegen beslissingen van overheden omtrent wapenbezit. De dienstverlening omvat onder meer bijstand voor het administratief beroep bij de Federale Wapendienst, procedures bij de Raad van State. Desgevallend wordt samengewerkt met andere specialisten in burgerlijke of strafprocedures.